http://www.เครื่องสแกนลายนิ้วมือ.name เว็บจำหน่ายเครื่องบันทึกเวลา ใหม่จาก ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น

อีกหนึ่งช่องท่างของการจำหน่าย และการเปิดโอกาสให้เข้าถึงลูกค้ามากที่สุด ไทม์ แอคเซส เปิดเว็บใหม่ชื่อ http://www.เครื่องสแกนลายนิ้วมือ.name โดยเป็นเว็บที่จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับระบบสแกนลายนิ้วมือ เครื่องบันทึกเวลา เครื่องตอกบัตร ระบบคีย์การ์ด สินค้า HID บัตรและ Reader HID รุ่น และสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างการอัพเดดเว็บเพื่อให้พร้อมใช้งาน โดยสามารถเริ่มใช้งานได้แล้วในวันนี้

โฆษณา