Time One USB Fingerprint Reader ชุดสแกนลายนิ้วมือสำหรับพัฒนาโปรแกรม

ชุด Time One นอกจาการใช้เก็บลายนิ้วมือ บนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องสแกนนิ้วในตระกูล TIP แล้ว การใช้ชุด Time One ร่วมกับชุดพัฒนาโปรแกรม ระบบค้นหาลายนิ้วมือ Biokey SDK ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่หน้าสนใจ สำหรับการใช้ หัวอ่านลายนิ้วมือตัวนี้ โดย Time One มี Driver สำหรับ Windows OS ไม่ว่าจะเป็น XP หรือ Windows 7 ซึ่งรองรับ ทั้ง 32 bit และ 64 bit พร้อม licens ที่ถูกต้องที่สามารถใช้ร่วมกับ Biokey.ocx ได้ ทำให้ผู้ที่ต้องการเขียนโปรแกรม ค้นหาลายนิ้วมือ สามารถเลือกใช้ชุด Time One ได้ในราคาสุดคุ้ม โดยสามารถดูคลิกข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Biokey SDK ชุดพัฒนาโปรแกรมค้นหาลายนิ้วมือ หรือที่ http://www.timeaccess.net

โฆษณา