บัตรคีย์การ์ด แบบ 2 in 1 Proximity และ Mifare

บัตรคีย์การ์ด แบบ 2 in 1 แบบ Proximity และ Mifare รวมกันอยู่ในบัตรเดียว

duo-card

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ระบบ mifare ในการอ่านและเขียนข้อมูล และต้องการใช้ ระบบ Proximity 125Khz ในระบบ คียการ์ดผ่านเข้าออกประตู นับเป็นอีกความสะดวกในการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องถือบัตรหลายใบในเวลาเดียวกัน สามารถใช้งานร่วมกันในพื้นที่ ที่มีความหลากหลายของระบบได้ ทะลุผ่านขีดจำกัดของระบบ ด้วยบัตรคีย์การ์ดแบบดูโอราคาถูกได้แล้วที่ บ. ไทม์ แอคเซศ โซลูชั่น โทร 02 509 7770 หรือดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้อีกกมากมายที่
http://www.timeaccess.net/proximity-reader.html

โฆษณา