การนิ้วมือบนเครื่อง Finger Scan ที่ถูกต้อง

การวางนิ้วมือบนเครื่อง finger scan ที่ถูกต้องนั้น จะต้องวางนิ้วมือให้ราบและได้พื้นที่มากที่สุด ออกแรงกดบนหน้าสัมผัสด้วยพอประมาณ โดยไม่ต้องเกรงว่า หัวอ่านที่วางนิ้วจะเสียหาย เนื่องจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่ ที่วางนิ้วเป็นกระจก ทำให้สามารถออกแรงกดได้ การยืนก็ควรยืนในตำแหน่งที่เหมาะสม หรือให้ตรงกับตัวเครื่อง และไม่ควรงอปลายนิ้วในเวลาสแกน เพียงเท่านี้ลายนิ้วมือที่ถูกเก็บไว้ก็พร้อมที่จะใช้งาน และทำให้สแกนนิ้วได้ง่ายในทุกๆครั้งที่มีการใช้งาน

โฆษณา