เหตุผลที่ควรเลือก finger scan TIP500 จากไทม์ แอคเซส

TIP500 เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ในรุ่นประหยัดคุ้มค่า เหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีงบประมาณไม่มาก หรือจำนวนคนใช้งานไม่มาก แต่ไม่อยากกังวลเรื่อง การลงเวลาของพนักงาน ว่ามาทำงานตรงเวลาหรือไม่ หรือหน่วยงานที่ทำงานที่มีการเคลือนย้ายไปที่ต่างๆตาม site งาน หรือจำเป็นต้องพาคนงานออกไปทำงานต่างพื้นที่ เครื่อง TIP500 เหมาะสมการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง เป็นการลงทุนที่ไม่มาก แต่ได้ประโยชน์จากการป้องกันการบันทึกเวลาแทนกันได้

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ท่านสามารถดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.timeaccesssolution.com/tip500-mobile-fingerprint.html

โฆษณา